ŘÍZENÍ KVALITY

AUDIT

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech.

Zvyšte ziskovost své společnosti pomocí cílených auditů.

Audit ve vaší společnosti vám poskytne rychlý a podrobný přehled o požadovaných standardech ve vztahu k systémům, procesům, produktům a dodavatelům. Zde se porovnává skutečný stav firmy se stavem cílovým. Rozlišují se 3 typy auditu. Systémový audit, procesní audit a produktový audit. Ať už se ve vaší společnosti použije jakákoli jeho forma, qdc ® jako váš partner dokáže zmapovat všechny typy auditů a pomůže vám tak v hledání slabých míst ve vaší společnosti a jejich cílené zlepšování.

Naši konzultanti provedou audit společně s vámi. První možností je systémový audit. Zde se přezkoumají systémy řízení ve vaší společnosti a identifikují se možné odchylky od cílového stavu. V této oblasti nabízíme například systémový audit podle ISO 9001 nebo IATF 16949. Systémový audit může zlepšit celkovou výkonnost vaší společnosti. Poněkud diferencovanější variantou by byl procesní audit. V tomto auditu jsou analyzovány pouze jednotlivé procesy. To vám dává příležitost optimalizovat velmi cilené oblasti ve vaší společnosti. V oblasti procesních auditů nabízíme mimo jiné VDA 6.3 a VDA 6.7. Třetí možností by byl produktový audit, který by zkoumal, zda uvažovaný produkt splňuje očekávání zákazníků, a pokud ne, co byste s tím mohli udělat. Cílem každého auditu je najít opatření ke zvýšení efektivity a tím posunout vaši společnost kupředu.

Audit Chemnitz
Průběh projektu
0%
1. ANALÝZA POTENCIÁLU

Záznam skutečného stavu a porovnání s požadovaným stavem

0%
2. DOKUMENTACE

Vytvoření revizní zprávy s doporučeními opatření pro udržitelné odstraňování odchylek 

0%
3. REALIZACE

Implementace nových procesů nebo restrukturalizace starých procesů

0%
4. ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Další rozvoj kompetencí, povědomí a metod

0%
5. KVP (PROCES KONTINUÁLNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ)

 Zvyšování produktivity prostřednictvím konkrétní podpory