Dočasné a projektové řízení

Plánovač kvality

Nabízíme individuální konzultace a semináře na všechna témata.

Pokrokové plánování kvality - zvládání složitosti stále nových a nových technologií s intenzivním a podrobným plánováním výrobků

S naším předběžným plánovačem kvality na vaší straně se vám podaří vytvořit, rozvíjet a profesionalizovat preventivní plánování kvality.

Náš předsunutý plánovač kvality je velmi dobře obeznámen s aplikací FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) nebo APQP (Advanced Product Quality Planning) – strukturovaným postupem pro provádění opatření v oblasti plánování produktu a kvality s cílem identifikovat rizika selhání již v procesu vývoje produktu. Technologicky naplánuje a zrealizuje všechny procesy jednotlivých výrobních kroků a podpoří vás při případných investicích do strojů, včetně přípravy rozhodnutí, výběru dodavatele atd. Náš QVP také vytváří pracovní a školicí dokumenty pro vyvinuté procesy a přebírá komunikaci se zákazníkem týkající se daného tématu a doprovází zákaznické audity.

Datenschutz Manager