OCHRANA ÚDAJŮ A ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

TISAX - ISMS PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech

Vytvořte si s certifikací TISAX® podmínky pro budoucí účast na projektech v automobilovém průmyslu a tím i dosažení vašich individuálně potřebných štítků a chraňte nejen tehdejší zákazníky – ale i svá data a další informační hodnoty / majetek prostřednictvím pragmatický systém řízení bezpečnosti informací (ISMS).

Požadavky Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX®) jsou standardy automobilového průmyslu pro informační bezpečnost definované „Systémem řízení bezpečnosti informací“ (ISMS). Certifikace TISAX® je (od roku 2017) nezbytným předpokladem pro spolupráci mnoha německých automobilových koncernů s dodavateli. Pokud se tedy chcete zúčastnit výběrových řízení v automobilovém průmyslu, potřebujete certifikaci TISAX®. 

Tyto požadavky jsou v souladu s „VDA ISA“ a ISO 27001. Naši odborníci jsou vždy aktuální ve všech těchto oblastech, a proto vám mohou dokonale poradit. 

Jsme vám k dispozici za fixní měsíční poplatek za plnění všech úkolů v souladu s VDA ISA (TISAX®) jako externí ISB / CISO bez jakýchkoli skrytých nákladů.

Abychom vám porozuměli standardům, naši konzultanti vám poskytnou základní informace o bezpečnosti informací. I nadále budete seznámeni s operacemi TISAX®, zatímco naši odborníci na TISAX – ISMS přejdou do adresáře aktiv TISAX®. Kromě přípravy na hodnocení TISAX® mohou naši konzultanti implementovat nové IT systémy ve vaší společnosti a výrazně tak zlepšit řízení rizik pro informační bezpečnost. Naši konzultanti mají dlouholeté zkušenosti s plánováním, výstavbou, dlouhodobou údržbou a zlepšováním ISMS. Při předávání znalostí se vždy opírají o praktické příklady a metody. S těmi přivedou vás a vaši společnost do fáze certifikace, což znamená, že implementace procedury TISAX® by neměla být problémem. V budoucnu se tak můžete stát aktivními dodavateli pro automobilový průmysl.

Einkauf Seminar Chemnitz

Projekt TISAX - ISMS pro automobilový průmysl

0%
1. ANALÝZA POTENCIÁLU

(Analýza/audit aktuálního stavu informační bezpečnosti) v souladu s aktuálním standardem VDA ISA (TISAX®); Systémový a procesní audit Soulad s požadavky na bezpečnost informací a ochranu dat v souladu se standardy podle aktuálního standardu VDA ISA (TISAX®)

0%
2. DOKUMENTACE

Vytvoření komplexního plánu projektu pro hladkou a efektivní realizaci všech požadavků

0%
3. REALIZACE
  1. Hloubkové řízení aktiv a rizik jako předpoklad všech ostatních opatření v souvislosti s řízením mimořádných událostí
  2. IT bezpečnost jako základní součást současné informační bezpečnosti
  3. Infrastrukturní zabezpečení včetně vytváření a definování bezpečnostních zón a organizovaného řízení návštěvníků
  4. Vytvoření technických a organizačních směrnic specifických pro organizaci, např. pro hesla, šifrování
0%
4. ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Interní dozorový audit před závěrečným certifikačním auditem

0%
5. KVP (PROCES NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ)

Jmenováním externího pracovníka pro bezpečnost informací (ISB)/ústředního pracovníka pro bezpečnost informací (CISO)

TISAX - ISMS pro automobilový průmysl

OCHRANA ÚDAJŮ A ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ