ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU - PORADENSTVÍ ISO 14001

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech

Umožněte udržitelné řízení společnosti – implementací systému environmentálního managementu ISO 14001

ISO 14001 platí po celém světě jako základ pro účinnou ochranu životního prostředí, efektivní využívání zdrojů a udržitelné podnikové řízení. Systém environmentálního managementu – konzultace ISO 14001 vám dává přehled o požadavcích této normy a o tom, jak je můžete implementovat.

K dosažení tohoto cíle zahajují naši konzultanti vlastní evidenci, která je prováděna na základě auditu. Ve vašich procesech a systémech lze identifikovat možné mezery. Následně s vámi pracujeme na definování akčního plánu s vhodným harmonogramem. V systému environmentálního managementu – konzultace ISO 14001 získáte znalosti o obecných požadavcích normy. Profitujete z naší široké škály metod přenosu znalostí. Po fázi plánování a přípravy se opatření nyní realizují. To zahrnuje implementaci nových systémů a optimalizaci stávajících systémových a procesních toků. Následuje kontrola účinnosti dosud provedených opatření, aby bylo možné provést případné potřebné úpravy z hlediska neustálého zlepšování. Tímto způsobem můžete dosáhnout certifikační zralosti a získat certifikaci podle ISO 14001.

FMEA Update Chemnitz
Průběh projektu
0%
1. ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA ASPEKTU

Identifikace oblastí působnosti ochrany životního prostředí v jednotlivých oblastech společnosti

0%
2. DOKUMENTACE

Formulace zjištěných odchylek v portfoliu opatření

0%
3. REALIZACE

Průběžné zavádění dokumentovaného způsobu práce  

0%
4. ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Další rozvoj dovedností, zvyšování povědomí a metod k zajištění udržitelné bezpečnosti

0%
5. KVP (PROCES KONTINUÁLNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ)

Zvýšení efektivity a účinnosti ve všech odvětvích

Systém environmentálního managementu - Poradenství ISO 14001