ŘÍZENÍ KVALITY

PORADENSTVÍ A ŠKOLENÍ IATF 16949

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech

Rozšiřte svou zákaznickou základnu implementací požadavku IATF 16949 ve vaší společnosti

IATF 16949 je norma automobilového průmyslu, která stanoví minimální požadavky na systém managementu kvality. Základem této normy je DIN EN ISO 9001. Naši odborníci vám umožní naplánovat, zdokumentovat a implementovat požadavky. Tímto způsobem můžete dosáhnout své certifikační zralosti a být vnímáni jako dodavatel pro automobilový průmysl.

Abychom tohoto cíle mohli dosáhnout, naši konzultanti začínají analýzou GAP ve vaší společnosti formou auditu a závěrečnou zprávou z auditu. Je třeba identifikovat možné odchylky („mezery“) a definovat opatření k jejich zlepšení. Na základě auditu jsou společně s vámi definovány cíle projektu a vytvořen vhodný harmonogram. Aby bylo dosaženo cílů co nejrychleji a nejefektivněji, jsou úkoly a odpovědnosti upřednostňovány.

V tomto ohledu těžíte z našich konzultantů, kteří mají dlouholeté zkušenosti. Vždy máme zájem o úzkou spolupráci s vámi a vašimi zaměstnanci. V této souvislosti je také možné, abychom ve Vaší společnosti realizovali školení a semináře. Po dokončení projektu zkontrolujeme účinnost přijatých opatření a v případě potřeby je upravíme tak, aby splňovaly všechny požadavky IATF 16949 a byli připraveni na certifikaci.

IATF 16949 Beratung Chemnitz
Průběh projektu
0%
1. ANALÝZA POTENCIÁLU

Systémový a procesní audit (analýza GAP, skutečný záznam) pro udržení systémů řízení jakosti v souladu se standardy (ekvivalent dodavatele)

0%
2. DOKUMENTACE

Formulace zjištěných odchylek v portfoliu opatření

0%
3. REALIZACE

Rovnoměrné provádění zdokumentovaných opatření

0%
4. ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Další rozvoj dovedností, zvyšování povědomí a metod k zajištění udržitelné bezpečnosti

0%
5. KVP (PROCES KONTINUÁLNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ)

Zvyšování efektivity a efektivity všech oblastí

PORADENSTVÍ A ŠKOLENÍ IATF 16949