ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU - ISO 50001 PORADENSTVÍ

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech

Systematicky zlepšujte a zvyšujte energetickou účinnost ve vaší společnosti – zavedením systému energetického managementu ISO 50001

DIN EN ISO 50001 obsahuje požadavky, které musí splňovat systém energetického managementu. Splněním těchto opatření můžete zvýšit energetickou účinnost ve vaší společnosti. Konzultace systému energetického managementu ISO 50001 vám poskytne znalost obsahu normy a toho, jak ji můžete zavést ve vaší společnosti. Naším cílem je certifikační vyspělost vaší společnosti a snížení nákladů vašich současných žroutů energií. 

Naši konzultanti provádějí audit, aby identifikovali mezery, které by mohly stát v cestě úspěšné certifikaci. Aby bylo možné tyto problémy vyřešit, naši odborníci s vámi úzce spolupracují na vytvoření akčního plánu a vhodného harmonogramu. Aby byla tato opatření provedena co nejrychleji, nabízíme Vám možnost proškolit Vaše zaměstnance. Získáte přehled o normě obecně, ale také základní znalosti o energetické politice, evidenci a vyhodnocování dat a odvozování a formování klíčových údajů atd. Po přesném naplánování procesu projektu jsou nyní přiřazeny konkrétní úkoly a odpovědnosti. Budete těžit z vůdčích schopností našich zaměstnanců. Po provedení přijatých opatření je proveden druhý audit ve smyslu kontroly účinnosti a v případě potřeby jsou provedeny úpravy. Naším záměrem pro vás je neustálé zlepšování vašich procesů za účelem dosažení certifikační vyspělosti a dlouhodobého udržení. 

Problemlösungstools Seminar Chemnitz
Průběh projektu
0%
1. ANALÝZA POTENCIÁLU 

Energetické hodnocení podniku k identifikaci energetických rozvodů

0%
2. POTENCIÁLNÍ KONZULTACE ÚSPORY

Vytvoření revizní zprávy se všemi odchylkami a nezbytnými opatřeními

0%
3. REALIZACE

Udržitelná implementace všech dokumentovaných opatření další rozvoj kompetencí, zvyšování povědomí a metod zvýšení efektivity v oblasti podpory systému řízení, energetického vyhodnocování a využívání potenciálu

0%
4. ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Přezkoumání realizované implementace

0%
5. KVP (PROCES KONTINUÁLNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ)

Plné využití potenciálu vrácení daně z energie a elektřiny Zvýšení efektivity a efektivity všech oblastí 

SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU - ISO 50001 PORADENSTVÍ