ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ

ISO 45001 SEMINÁŘ A KONZULTACE

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech

Zajištění bezpečných a zdravých pracovních míst pro své zaměstnance i externí subjekty by mělo být požadavkem každého podnikatele.

ISO 45001:2018 (nástupce OHSAS 18001) je první mezinárodní norma ISO pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a její neustálé zlepšování.

Cílenou účastí a konzultací zaměstnanců a vytvořením ergonomického a uvolněného pracovního prostředí je třeba předcházet úrazům a nemocem z povolání. Zaveďte s námi systém řízení pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na motivaci zaměstnanců.

Naše kompetence:

  • Odhad rizik
  • Vývoj systému krizového řízení
  • Aktivní správa zdraví 
  • Dokumentace/školení/kontrola dodržování předpisů
ISO 45001 Beratung Chemnitz

Průběh projektu v souladu s normou ISO 45001

0%
1. ANALÝZA POTENCIÁLU

Systémový a procesní audit pro udržení systému řízení v souladu se standardy

0%
2. DOKUMENTACE

Posílení kompetence s přihlédnutím k zaměření firmy

0%
3. REALIZACE

Systém řízení připravený na certifikaci, zvýšení efektivity používaných nástrojů, mechanismy řešení problémů a interní procesy

0%
4. ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Další rozvoj dovedností, zvyšování povědomí a metod

0%
5. KVP (PROCES KONTINUÁLNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ)

Zvýšení výkonu prostřednictvím cílené podpory