Dočasné a projektové řízení

Ředitel Závodu

Nabízíme individuální konzultace a semináře na všechna témata.

Řízení a optimalizace provozu s naším ředitelem závodu

Náš vedoucí závodu pro vás dohlíží na všechny každodenní operace v rámci hodnotového řetězce, zejména při výrobě a výrobě s ohledem na příslušné předpisy a postupy.

Náš manažer závodu pro vaši společnost vytvoří procesy, které maximalizují řízení, bezpečnost, kvalitu a produktivitu. Mimo jiné koordinuje pracovní procesy, vytváří rozpisy služeb a optimalizuje výrobu ve společnosti. S ohledem na technické základy definuje standardy kvality a po komplexních kontrolách dokumentuje jejich plnění. Kromě toho náš vedoucí závodu kontroluje pracovní postupy s ohledem na bezpečnostní předpisy a požadavky na ochranu životního prostředí. Dále se podílí na výběru výrobních materiálů a jejich nákupu.

Datenschutz Manager