Dočasné a projektové řízení

Referent pro environmentální řízení

Nabízíme individuální konzultace a semináře na všechna témata.

Zachování přírodních systémů jako jeden z našich hlavních cílů - s naším úředníkem pro životní prostředí jako hnojivo

Náš pracovník pro environmentální řízení se významně podílí na zavádění, udržování a neustálém zlepšování systému environmentálního řízení.

Náš pracovník pro environmentální management vás podpoří při zavádění, provádění a udržování systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Kromě vedení environmentálně relevantní a normám odpovídající dokumentace patří mezi jeho úkoly také řízení opatření, registrů rizik a environmentálních aspektů a jejich neustálý rozvoj a kontrola. Náš pracovník pro environmentální řízení vás také podpoří při harmonizaci všech zaměstnanců se systémem podle jejich specifických činností tak, aby bylo zajištěno optimální a právně vyhovující řízení.

Chemnitz Karriere

Referent pro environmentální řízení

Jste na: Consulting › Dočasné a projektové řízení › Referent pro environmentální řízení