Dočasné a projektové řízení

Štíhlý manažer

Nabízíme individuální konzultace a semináře na všechna témata

Proces LEAN - neustálá snaha o dosažení optima a dokonalosti.

Náš odborník na LEAN vás podpoří při harmonizaci všech procesů a činností ve vaší společnosti tak, aby se zamezilo jakémukoli plýtvání v hodnotovém řetězci.
Pomocí různých metod, principů a koncepcí štíhlého myšlení sleduje náš odborník na štíhlou výrobu společně s vámi cíl zefektivnit a standardizovat procesy a optimalizovat váš výrobní systém.

Náš odborník na štíhlou ekonomiku je dobře obeznámen se všemi nástroji a metodami pro zavedení metody LEAN na strategické i provozní úrovni vaší společnosti.

Přebírá plánování všech aktivit LEAN ve své oblasti a organizuje školení a workshopy, které v případě potřeby sám vede.

Kromě toho odborník na LEAN neustále sleduje průběh implementace a všechna související opatření a činnosti.

Zaměstnanci jsou také podchyceni a začleněni do podnikové filozofie štíhlého řízení (kulturní změna), aby se posílila motivace zaměstnanců orientovaná na cíl.

FMEA Update Chemnitz