ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ

PORADENSTVÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech

Poradenství v oblasti požární ochrany – preventivní, obranné nebo obojí – výběr je stále na vás!

Čím účinnější je preventivní protipožární ochrana a čím udržitelněji je praktikována, tím méně času a peněz musíte do obranné protipožární ochrany investovat! S účinnou preventivní protipožární ochranou snížíte pravděpodobnost vzniku požárů, protože můžete včas identifikovat nebezpečí a přijmout protipožární opatření. To zahrnuje pravidelnou údržbu a opravy vašich protipožárních opatření. Přesto nesmíte ignorovat obrannou požární ochranu. S našimi radami v oblasti požární ochrany vám pomůžeme přesně toto zavést!

Připravte si včas koncepci požární ochrany na základě vašeho posouzení rizik a posouzení rizik, jakož i právních požadavků. Poskytněte správné součásti (hasicí přístroje, detektory kouře) ve správném počtu na správném místě. Na základě vašich stávajících konstrukcí z hlediska stavebně technických a organizačních protipožárních opatření s vámi vypracujeme vhodnou koncepci, která vám umožní samostatně plnit všechny aktuální zákonné a úřední požadavky. My v qdc® vám poskytujeme vhodné nástroje. Prostřednictvím inspekce probíhá posouzení vašich konstrukčních podmínek. Také se podrobně podíváme na váš koncept únikové cesty.

Brandschutzberatung für Unternehmen
Průběh projektu
0%
1. ANALÝZA

Inspekce k zaznamenání skutečného stavu

0%
2. DOKUMENTACE 

Formulace zjištěných odchylek v portfoliu opatření

0%
3. REALIZACE

Provádějte zdokumentovaná opatření udržitelným způsobem

0%
4. ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Další rozvoj dovedností, zvyšování povědomí a metod k zajištění udržitelné bezpečnosti

0%
5. KVP (PROCES KONTINUÁLNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ)  

Zvyšování efektivity a efektivity všech oblastí

PORADENSTVÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Jste na: ConsultingŘízení bezpečnosti a ochrany zdraví › Poradenství v oblasti požární ochrany