ŘÍZENÍ KVALITY

SPRÁVA AKTIV ISO55001

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech.

Vaše aktiva – zlepšujte výsledky své společnosti prostřednictvím efektivní správy aktiv ISO 55001.

Aktiva majetku převádí organizační cíle do technických a finančních rozhodnutí a opatření, přičemž zohledňuje sociální a veřejné náklady, jakož i rizika a kvalitu služeb. ISO 55001 je zaměřena na společnosti, které chtějí optimalizovat tvorbu hodnoty ze svých aktiv. S naší pomocí můžete dosáhnout tohoto cíle a získat certifikační zralost.

Naši konzultanti vás provedou prvním kontaktem s normou ISO 55001, aby vám poskytli dobrý přehled o požadavcích a výzvách, které přináší implementace procesu neustálého zlepšování správy majetku. Zavedení správy majetku je úspěšné pouze tehdy, je-li zaručena podpora a koordinace mezi manažery. Naši odborníci společně s vámi sestaví tým pro správu majetku, který je zodpovědný za optimalizaci. To zahrnuje plánování, vývoj a průběžnou realizaci zlepšování včas definovaných opatření (cyklus PDCA). Naši konzultanti se vyznačují především dlouholetými zkušenostmi v oblasti environmentálního managementu (ISO 14001) a energetického managementu (ISO 50001). Znalost těchto norem je předpokladem pro úplné a do hloubky pochopení ISO 55001 a pro jejich implementaci k dosažení vašich cílů. S naším strukturovaným projektovým procesem vás dovedeme k vaší certifikační zralosti.

Asset Management ISO 55001 Beratung Chemnitz
Průběh projektu
0%
1. ANALÝZA GAP

Formulace zjištěných odchylek v portfoliu opatření

0%
2. DOKUMENTACE

Vytvoření revizní zprávy o auditu včetně všech odchylek a nezbytných opatření

0%
3. REALIZACE

Provádějte zdokumentovaná opatření udržitelným způsobem

0%
4. ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Další rozvoj kompetencí, povědomí a metod k zajištění udržitelné bezpečnosti

0%
5. KVP (PROCES KONTINUÁLNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ)

Zvyšování efektivity a účinosti ve všech oblastech