ŘÍZENÍ KVALITY

ISO 9001 PORADENSTVÍ

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech

Cílem řízení kvality je neustálé zlepšování pracovních procesů.

Komunikace uvnitř společnosti je stejně důležitá jako spokojenost zákazníka a efektivita pracovních procesů. Jak produkt nabízený zákazníkovi, tak interní procesy by se měly neustále přibližovat optimu. V nejlepším případě se používá systém managementu kvality (QMS). To pomáhá organizovat řízení kvality.

ISO 9001 definuje kritéria, která přispívají k efektivnímu systému v kombinaci se správnou implementací. Norma ISO 9001 definuje mezinárodní standardy pro systémy managementu kvality. Pro získání certifikátu musí používaný systém prokazatelně splňovat požadavky zákazníků a úřadů. Získáním certifikátu je možná reklama na mezinárodní půdě.

FMEA Update Chemnitz
Průběh projektu
0%
1. ANALÝZA POTENCIÁLU

Systémový a procesní audit pro udržení systémů QM v souladu se standardy (ekvivalent dodavatele)

0%
2. DOKUMENTACE

Posílení kompetence kvality s přihlédnutím k zaměření firmy

0%
3. REALIZACE

Systém QM připravený na certifikaci, zvýšená efektivita nástrojů QM, mechanismy řešení problémů a interní procesy

0%
4. ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Další rozvoj kompetencí, povědomí a metod provádění

0%
5. KVP (PROCES KONTINUÁLNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ)

Zvyšování produktivity prostřednictvím cílené podpory

ISO 9001 Poradenství

ŘÍZENÍ KVALITY