PROHLÁŠENÍ O POSLÁNÍ - qdc®

Prohlášení o poslání společnosti objasňuje také sebeobraz hodnoty a základní principy qdc®

Naše poslání – k čemu jsme?

qdc® je servisní společnost založená v roce 2017 za účelem poradenství, školení a vedení workshopů pro systémy managementu a jejich metody a techniky v sektoru výroby a služeb. Služby jsou rozděleny do následujících tematických oblastí:

V těchto oblastech působí qdc® Academy celostátně, přestože sídlí v saském Chemnitzubráně do Krušných hor. Síť hraje v tomto odvětví také klíčovou roli. qdc® má zájem toto rozvíjet a stabilizovat, stejně jako rozšiřovat a udržovat spolupráci. Jádrem našeho poslání je pomáhat našim síťovým partnerům (zákazníkům) cíleně tím, že jim a jejich zaměstnancům společně na nejvyšší úrovni poskytujeme poradenství a školení pro budoucnost v jejich vlastní společnosti. Výhoda našich zákazníků je vždy v popředí. 

Naše vize – jak si představujeme naši budoucnost?

Chceme i nadále růst jako dynamický, kompetentní a důvěryhodný poskytovatel vysoce kvalitních a praktických poradenských a školících služeb. Naším konečným cílem je neustále optimalizovat naši nabídku a přizpůsobovat ji potřebám firem a účastníků. Základem pro orientaci je vědeckotechnický pokrok a moderní postupy.

Förderberatung Unternehmen Chemnitz

Naše hodnoty – co je pro nás ve společnosti důležité?

Zaměstnanci qdc® považují vysokou spokojenost zákazníků za klíčovou funkci. Na základě našeho základního přesvědčení plníme individuální požadavky našich zákazníků. Úspěch spolupráce mezi qdc® a zákazníkem se odráží ve dvou fázích. U všech projektů a kooperací je to na jedné straně zastřešující celková spokojenost klienta. Na druhou stranu je to také kvalitní práce s účastníky (projektu), která by měla rozhodnout o úspěchu qdc®.

Další důležitou a také ústřední složkou úspěšné firmy je bezesporu TÝM. Je tedy jasné, že vysoká úroveň spokojenosti zaměstnanců slouží jako základ úspěchu. Každý jednotlivý zaměstnanec může přispět a dále rozšiřovat svůj potenciál v operativním a strategickém rozvoji projektů a přístupů. Ale důvěra ve spolupráci není důležitá pouze v každodenním podnikání. Vážíme si jeden druhého i mimo práci a necháváme za sebou každodenní práci, třeba na cyklovýletu Krušnými horami.

Pro budoucí posílení pozice na trhu jsou v týmu a s partnery také rozvíjeny strategické oblasti působnosti a konsolidovány v regionálních a národních kotvách.

Stabilní vztahy se zákazníky, zajímavé oblasti činnosti a svoboda utvářet rozvojový potenciál spolu s pozitivními výsledky společnosti zajišťují stabilní pracovní místa v qdc®.