OCHRANA ÚDAJŮ A ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

DODATEČNÁ ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI § 8A BSIG (KRITIS)

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech

Splněním požadavků BSIG a vyhlášky KRITIS s souvisejícími předpisy vytvořte dosažení svých individuálně nezbytných požadavků na ochranu, předpokladů pro ochranu vašich dat a dalších informačních hodnot/aktiv prostřednictvím pragmatického systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

Operátoři KRITIS jsou povinni přijmout nejmodernější preventivní opatření, aby nedošlo k přerušení provozu. Musíte to prokázat „Federálnímu úřadu pro informační bezpečnost“, zkráceně BSI. Provozovatelé KRITIS jsou povinni se zaregistrovat u zákonných registračních úřadů. Dojde-li k poruchám nebo poruchám, mají také povinnost tyto úřady hlásit. Podporujeme vás a řešíme problémy společně s vámi!

Jsme vám k dispozici za fixní měsíční poplatek za plnění všech úkolů externího ISB / CISO bez skrytých nákladů.

Oblasti KRITIS ovlivňují celkový blahobyt obyvatelstva. Poruchy nebo selhání takových systémů vedou k významným problémům pro společnost jako celek. Aby se tak nestalo, náš odborník vám poradí, na co si jako provozovatel kritické infrastruktury musíte dát pozor. K tomu s vámi provede audit, který určí potřebu optimalizace ve vaší společnosti. Mezi jeho rady patří také seznámení se základy zákona o bezpečnosti IT. Společně s vámi jde také do nařízení BSI-KRITIS – testovacím základem pro externího auditora je oborově specifická B3S nebo ISO 27001. V úzké spolupráci vytváříte testovací certifikáty dle zákona o IT bezpečnosti a tím vám přinášíme do fáze certifikace.

Führungskräfteentwicklung Seminar Chemnitz
Průběh projektu
0%
1. ANALÝZA POTENCIÁLU 

(Analýza aktuálního stavu / audit bezpečnosti informací) podle aktuálních specifikací pro kritické infrastruktury Audit systému a procesů Soulad se specifikacemi zabezpečení informací v souladu se standardy z aktuálních specifikací pro kritické infrastruktury

0%
2. DOKUMENTACE 

Vytvoření komplexního plánu projektu pro efektivní a účinnou realizaci všech požadavků

0%
3. REALIZACE

(v závislosti na sektoru)

  1. Hloubkové řízení aktiv a rizik Hloubkové řízení aktiv a rizik jako předpoklad všech dalších opatření v souvislosti s řízením mimořádných událostí
  2. IT bezpečnost jako základní součást současné informační bezpečnosti
  3. Infrastrukturní zabezpečení vč prostřednictvím vytváření a definování bezpečnostních zón a organizovaného řízení návštěvníků
  4. Vytvoření technických a organizačních směrnic specifických pro organizaci, např. pro hesla, šifrování
0%
4. ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Interní ověřovací audit před závěrečným certifikačním auditem

0%
5. KVP (PROCES KONTINUÁLNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ)

Výběr externího pracovníka pro bezpečnost informací (ISB), Chief Information Security Officer (CISO).

DODATEČNÁ ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI § 8A BSIG (KRITIS)