OCHRANA ÚDAJŮ A BEZPEČNOST INFORMACÍ

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DSGVO) A FEDERÁLNÍ ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (BDSG)

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech. 

DSGVO má chránit fyzické osoby před nezákonným zpracováním jejich osobních údajů a uděluje subjektům údajů práva tuto ochranu vymáhat. BDSG doplňuje, konkretizuje a upřesňuje DSGVO.

Naši odborníci na ochranu údajů vám pomohou při implementaci požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) a federálního zákona o ochraně údajů (BDSG). Jsme na vaší straně, abychom efektivně, cíleně a efektivně implementovali příslušné požadavky ve vaší společnosti. 

Jsme Vám k dispozici za fixní měsíční paušál za plnění všech úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 39 DSGVO jako externího pověřence pro ochranu osobních údajů, a to bez jakýchkoli skrytých nákladů.

Využijte naše know-how, protože naši odborníci na DSGVO a BDSG znají všechny pokyny a požadavky na ochranu údajů. Společně určíte vaši potřebu poradenství v oblasti ochrany dat během jediného dne prostřednictvím analýzy aktuální situace/auditu, odvodíte specifická opatření vaší společnosti a určíte společné milníky. Minimalizujte riziko úniku dat nebo ztráty dat a vytvořte pro svou společnost konkurenční výhodu tím, že ochráníte svou image a zaručíte svým zákazníkům implementaci zákonných požadavků na ochranu dat. 

DSGVO & BDSG Beratung Chemnitz

Průběh projektu DSGVO a BDSG

0%
1. ANALÝZA POTENCIÁLU

(Analýza skutečného stavu / audit ochrany dat) 

Systémový a procesní audit Soulad s požadavky na ochranu dat v souladu se standardy z DSGVO a BDSG 

0%
2. REGISTR VŠECH ZPRACOVATELSKÝCH ČINNOSTÍ
  1. Efektivní grafická analýza všech operací zpracování pro zachycení všech relevantních informací pro záznam činností zpracování
  2. Vytvoření adresáře všech činností zpracování, včetně pragmatického konceptu výmazu
0%
3. VYTVOŘENÍ DALŠÍCH DOKUMENTŮ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

např. Informace o ochraně údajů podle čl. 13 DSGVO, formulář pro hlášení incidentů ochrany údajů, prohlášení o souhlasu, prohlášení o závazku, pokyny pro mobilní práci (včetně home office a služebních cest), domovská stránka prohlášení o ochraně údajů

0%
4. ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Pravidelné kontroly k zajištění ochrany údajů

0%
5. KVP (PROCES KONTINUÁLNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ)

jmenováním externím pověřencem pro ochranu osobních údajů (DSB)

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DSGVO) A FEDERÁLNÍ ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (BDSG)