Dočasné a projektové řízení

Komerční manažer

Nabízíme individuální konzultace a semináře na všechna témata.

Pohodlně se usaďte a nechte našeho obchodního manažera vystřídat

Náš obchodní manažer přebírá ve vaší společnosti různé reprezentativní úkoly, ale především úkoly manažerské.

Je stejně dobře obeznámen s oblastí podnikového plánování a kontroly jako s otázkami týkajícími se ústředních právních témat.

Náš obchodní manažer za vás převezme veškeré plánovací, kontrolní a organizační úkoly. Kromě různých administrativních úkonů má na starosti také objednávání vybavení, vytváření rozpisů služeb a kontrolu výkazů pracovní doby vašich zaměstnanců. Obchodní manažer je rovněž zodpovědný za sledování kvality finančního a investičního plánování. Aby mohl sám zaručit kvalitní práci, musí vždy provádět analýzy trhu a prověřovat ziskovost zákazníků, partnerů i konkurence.

APQP Seminar Chemnitz