PŘEDSTAVUJEME ZAMĚSTNANCE qdc®

Sven Müller
Zakladatel a výkonný ředitel společnosti qdc®

Prostřednictvím založení v roce 2017 a následného neúnavného závazku vůči společnosti pan Müller významně přispěl svými hodnotami do qdc®.

 

S qdc® poradenství a qdc® akademy přebírá odpovědnost za dvě společnosti, které optimálně sladí s know-how a odborností.

 

Pan Müller je nejen vedoucím týmu, ale také konzultantem a lektorem. Jeho hlavní kompetence spočívají v Management kvality (např. ISO 9001, IATF 16949), projektový management, interim management a štíhlý management.

 

Optimalizuje nejen interní procesy, ale vytváří také velké výhody pro zákazníky a síťové partnery.

Kvalifikace:
 • Lean Six Sigma Black Belt 
 • Vedoucí řízení kvality
 • Auditor 1 a 2 normy ISO / TS 16949:2009 
 • Základní nástroje pro automobilový průmysl 
 • Zástupce energetického managementu (ISO 50001) 
 • Zástupce pro environmentální řízení (ISO 14001) 
 • Procesní auditor VDA 6.3
 • Moderátor FMEA
 • Specialista na bezpečnost práce
 • Zástupce pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (SiGeKo)
 • Bezpečnostní pracovník 
 • Zástupce společnosti IFS Food
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Kontakt:

Phone: 0163 4025007
Mail: sven.mueller@qdc.de

Iven Lenk
Odborník na vzdělávání a návrhář vzdělávání

Pan Lenk přináší do qdc® své know-how jako odborník. Zvláště se angažuje v Akademii qdc®, jejíž vedení má v budoucnu převzít.  

 

Vzhledem k tomu, že pan Lenk absolvuje magisterské studium obchodního vzdělávání na TU Chemnitz, může teoretický obsah kurzu aplikovat přímo v praxi ve smyslu qdc®. 

 

Prostřednictvím přílivu znalostí na nejvyšší úrovni tak pohání rozvoj stále mladé qdc® Academy. Výsledkem je synergie mezi mladými talenty a rostoucí společností. Klíčové kompetence pana Lenka spočívají zejména ve vzdělávání, projektovém a event managementu. 

 

V těchto oblastech může náš odborník na vzdělávání vyvinout a připravit nové cesty pro qdc® svým otevřeným způsobem a vždy jednat v zájmu společnosti. 

Kvalifikace:
 • Business Administration – Service Management (B.A.) Specializace: Event Management
Contact:

Phone: 0176 32113766
Mail: iven.lenk@qdc-Academy.de

Andreas Weikinn
KONTAKTUJTE NÁS!
Pokud máte nějaké otázky, máme pro vás odpovědi. Pokud něco potřebujete, můžeme vám pomoci. Kontaktujte nás kdykoli.