ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ

TECHNICKÁ VÝKRESOVÁ KANCELÁŘ - OD PAPÍRU K DIGITÁLU

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech

Přechodem na digitální kreslící kancelář zajistíte, že nákresy záchranných a evakuačních plánů budou vždy aktuální a čitelné.

Bohužel se velmi často stává, že staré plány existují v papírové podobě jako pracovní základ, když mají být stávající systémy přeměněny nebo renovovány. Tyto dokumenty jsou často několikrát přeložené, zažloutlé, ve špatném stavu nebo jednoduše vadné. Pro zamezení těchto problémů je vhodné zajistit výkresy v digitální podobě. Rádi vám pomůžeme s přechodem do digitální podoby a zaktualizujeme vaše skladová data.

Digitalizace světa postupuje a proniká do stále více odvětví. Digitalizace je stále důležitější i v oblasti technických výkresů a návrhů. Pokud chcete aktualizovat staré plány, musíte je dát do digitální podoby. Digitální forma navíc nabízí výhodu nejen zobrazení černých čar se šrafováním, ale také zobrazení několika úrovní v přehledných formách, které ukazují každý detail logicky srozumitelným způsobem. Naši konzultanti vám ukáží, co je třeba zvážit při přechodu z papíru na digitální. Za tímto účelem provedeme potenciální analýzu ve vaší společnosti. Převodem do digitálního formátu můžete těžit z cca 75% úspory času, protože ruční kresby a jejich převod do digitální podoby jsou často časově velmi náročné. Vzhledem k tomu, že každodenní podnikání je často velmi stresující, převezmeme převod vašich skladových dat do digitální podoby. Naši konzultanti vám pomohou zvýšit efektivitu vaší společnosti. Po implementaci nových procesů kontrolujeme jejich efektivitu a přizpůsobujeme opatření tak, abychom zajistili neustálý proces zlepšování ve vaší společnosti.

Technisches Zeichenbüro Chemnitz

Technická výkresová kancelář - Od papíru k digitálu

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ

Jste na: ConsultingŘízení bezpečnosti a ochrany zdraví › Technická výkresová kancelář