ZABEZPEČENÍ DAT A ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

ISO 27001 PORADENSTVÍ

Nabízíme Vám individuální poradenství a semináře ve všech tematických oblastech

S certifikací ISO 27001 a tím dosažení vašich individuálně nezbytných požadavků na ochranu vytvořte podmínky pro ochranu vašich dat a dalších informačních hodnot/aktiv pomocí pragmatického systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

Bezpečné nakládání s daty zákazníků a vašimi vlastními důvěrnými daty je proto zásadní. Abyste zůstali konkurenceschopní, plánujete ve své společnosti zavést systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) v souladu s ISO 27001 nebo standardem TISAX® vyvinutým pro automobilový průmysl. 

Jsme vám k dispozici za fixní měsíční poplatek za plnění všech úkolů externího ISB/CISO bez jakýchkoli skrytých nákladů. 

Váš projekt informační bezpečnosti podpoříme prakticky orientovaným poradenstvím, aby Váš systém řízení rychle dosáhl certifikační zralosti a vy mohli bez stresu držet v rukou požadovaný certifikát bezpečnosti informací. 

Využijte naši bezplatnou úvodní konzultaci a přesvědčte se, že jsme tím správným partnerem pro přípravu vašeho ISMS na požadovanou certifikaci. 

ISO 27001 Beratung Chemnitz

ISO 27001 Průběh projektu

0%
1. ANALÝZA POTENCIÁLU

(Analýza aktuálního stavu / audit bezpečnosti informací) podle aktuálního systému ISO 27001 a auditování procesů Soulad s požadavky na bezpečnost informací a ochranu dat v souladu s požadavky aktuální ISO 27001

0%
2. DOKUMENTACE

Vytvoření komplexního plánu projektu pro efektivní a efektivní realizaci všech požadavků

0%
3. REALIZACE
  1. Hloubkové řízení aktiv a rizik jako předpoklad všech ostatních opatření v souvislosti s řízením mimořádných událostí
  2. IT bezpečnost jako základní součást současné informační bezpečnosti
  3. Infrastrukturní zabezpečení prostřednictvím vytváření a definování bezpečnostních zón a organizovaného řízení návštěvníků
  4. Vytvoření technických a organizačních směrnic specifických pro organizaci, např. pro hesla, šifrování
0%
4. ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Interní ověřovací audit před závěrečným certifikačním auditem

0%
5. KVP (PROCES KONTINUÁLNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ)

Proces zlepšování prostřednictvím jmenování externím důstojníkem pro bezpečnost informací (ISB) / Chief Information Security Officer (CISO)