Dočasné a projektové řízení

Manažer Logistiky

Nabízíme individuální konzultace a semináře na všechna témata

Cílem našeho manažera logistiky je vše vyřešit za vás

Náš manažer logistiky řídí řízení díky svému know-how, aby zajistil hladký průběh a včasnost procesů. Přitom se řídí pravidlem šesti R: zajišťujeme, aby bylo správné zboží, ve správném stavu, ve správném množství, ve správný čas a na správném místě dodáno správnému zákazníkovi.

S naším manažerem logistiky můžete využít dlouholeté zkušenosti a nové přístupy k řešení problémů. Náš manažer logistiky je zodpovědný za zajištění efektivního využití personálu, strojů a zdrojů prostřednictvím standardizace a racionalizace procesů. To umožňuje snížit náklady na příslušné procesy. Operativní a strategické plánování a řízení logistiky patří k jeho úkolům stejně jako plánování rozpočtu nákladů a jeho dodržování. Stručně řečeno, konečným cílem je optimalizovat celý logistický proces, včetně příjmu zboží, skladování, vychystávání, balení a expedice.

Sigeko Schulung und Beratung Chemnitz