Dočasné a projektové řízení

Odborník na stížnosti

Nabízíme individuální poradenství a školení týkající se všech manažerských témat

Odborník na stížnosti - systematické rozpoznávání, analýza a předcházení budoucím chybám.

Náš odborník na stížnosti se nezabývá pouze hašením požárů, ale také identifikuje hlavní příčiny problémů pomocí strukturovaného přístupu, aby je trvale odstranil. Pomocí různých metod a nástrojů se mu daří zajistit, aby vaše výrobky a procesy byly certifikované, stabilní a udržitelné.

Náš odborník na reklamace vás podpoří při dalším vývoji a implementaci integrovaného systému řízení (IMS).

V závislosti na vašich potřebách zpracovává dotazy týkající se konkrétních výrobků (AWE), dotazníky zákazníků a dohody o specifikaci a spravuje informace o výrobcích, jako jsou technické listy, specifikace, zkušební dokumenty a certifikáty. Řídí příslušnou dokumentaci ve spolupráci s technickými odděleními, řídí realizaci plánovaných změn a provádí interní audity. Dále získáte podporu při určování a plánování potřeb školení a při realizaci plánu školení.

FMEA Update Chemnitz