Řízení kvality

FMEA Consulting

Nabízíme vám individuální konzultace a semináře na všechna manažerská témata.

Zavedením poradenství FMEA můžete snížit rizika a ušetřit náklady.

Analýza způsobů a důsledků poruch neboli metoda FMEA je jedním z nejběžnějších způsobů hodnocení rizik. Používá se pro včasnou identifikaci a prevenci možných chyb při organizaci projektů, procesů a produktů. Prostřednictvím našeho poradenství v oblasti FMEA můžete snížit náklady způsobené chybami a zároveň v blízké budoucnosti těžit z vyšší kvality.

Jako poradenská společnost provádíme především audit na vašem pracovišti a zjišťujeme možnosti zlepšení. Naši zkušení facilitátoři FMEA vám ukážou, jak provést FMEA a analyzovat, vyhodnotit a zavést následná opatření. Prostřednictvím našich odborníků se na praktických příkladech dozvíte, jak metodu FMEA systematicky aplikovat, posuzovat a vyhodnocovat. Vývojové projekty si bez začlenění metody FMEA nelze představit.

Einkauf Seminar Chemnitz
Proces projektu
0%
1. ANALÝZA POTENCIÁLU

Zkoumání optimalizačního potenciálu procesů a systémů

0%
2. DOKUMENTACE

Formulace odchylek v akčním plánu

0%
3. Provádění

Složení s odborným personálem Vyzvednutí nám známých odchylek s přidruženým použitím metod FMEA

0%
4. Přezkum účinnosti

Další rozvoj kompetencí, povědomí a metod

0%
5. CIP (proces neustálého zlepšování)

Zvyšování výkonnosti prostřednictvím cílené podpory