Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví

SiGeKo Školení a poradenství

Nabízíme individuální konzultace a semináře na všechna témata

SiGeKos zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků různých profesí na staveništích ve fázích plánování a realizace stavebních projektů

Pokud na staveništi pracuje více než 20 různých zaměstnavatelů po dobu delší než 30 dnů nebo pokud se mají vykonávat zvlášť nebezpečné práce, je podle § 2 odst. 3 Baustellenverordnung (BaustellV) povinné používat SiGeKos.

Naše kompetence

– Dohled nad stavebními projekty
– Koordinace se všemi účastníky projektu
– Zajištění souladu s aktuálními právními požadavky a bezpečnostními aspekty.
– Dokumentace
– Inspekce stavenišť

Datenschutzbeauftragter Schulung in Chemnitz
Náš způsob práce

Každý stavební projekt má svá specifika. Pracovní postup je koordinován v úzké komunikaci se zákazníkem / vedoucím stavby.